Osobné údaje

Slovensky Japonsky
Meno Namae
Priezvisko Mjódži
Pohlavie Sei
Adresa Džůšo
PSČ Jůbin bangó
Telefónne číslo Denwa bangó
Povolanie Šokugjó
Dátum narodenia Seinengappi
Číslo pasu Paspóto bangó