Radové číslovky

slovensky japonsky
prvý iči ...me
druhý ni ...me
tretí san ...me
štvrtý ši ...me
piaty go ...me
šiesty roku ...me
siedmy šiči ...me
ôsmy hači ...me
deviaty kjú ...me
desiaty džú ...me
dvadsiaty nidžú ...me
tridsiaty sandžú ...me
stý hjaku ...me