Verzia 15.6

06.08.2014 13:45
  • pridaná manga Kuroki Sekai
  • pridané tlačítko na FB zdieľanie do MANGA LISTu
  • pridané tlačítko na FB zdieľanie do MUSIC LISTu
  • optimalizovaný ANIME LIST pre všetky prehladávače
  • optimalizovaný MANGA LIST pre všetky prehladávače
  • vyhľadávanie podľa žánrov
  • opravené chyby v anime
  • prerobené žánre v anime