Verzia 15.9

06.08.2014 13:48
  • prerobené diely Bleach
  • pridaný online chat
  • prerobené z časti nadpisy pri anime
  • prerobená chyba 404
  • drobné opravy chýb