Verzia 4.3

04.07.2014 16:35
  • pridaná anketa so každej sekcie