Verzia 4.4

04.07.2014 16:36
  • pridané obrázky ako podsekcia do každého anime