Verzia 4.5

04.07.2014 16:37
  • zmena vzhľadu stránky
  • zmena loga stránky