Weiss Survive

04.07.2014 16:21

Anime je o chalanovi Takeshim a jeho kamarátke Michi. Takeshi to nezvláda v škole, tak poprosí Michi či by ho nemohla doučovať. Michi prosbu prijme a dajú si zraz v starej knižnici. Takeshi tam odhalí koníček Michi (tým je kartová hra, ktorá sa volá Weiss Survive). Na konci prvého dielu sú vtiahnutí do sveta tejto kartovej hry. Takeshi v tomto svete musí poraziť svojich protivníkov, aby sa dostal späť do svojho sveta.

Viac tu: https://anime-kool.webnode.sk/weiss-survive/